صندلی کارشناسی DCE

فروشگاه‌های آنلاین

خرید حضوری

شعبه بیرجند
بیرجند
شعبه تهران
تهران
شعبه اصفهان
اصفهان
شعبه شهرکرد
شهرکرد
شعبه گرگان
گرگان
شعبه اردبیل
اردبیل
شعبه بوشهر
بوشهر
شعبه کرج
کرج
شعبه رشت
رشت
شعبه بهبهان
بهبهان
شعبه قم
قم
شعبه مشهد
مشهد
شعبه تبریز
تبریز
شعبه زاهدان
زاهدان
شعبه اردکان
اردکان
شعبه ارومیه
ارومیه
شعبه شیراز
شیراز
شعبه سنندج
سنندج
شعبه همدان
همدان
شعبه اراک
اراک
شعبه ساری
ساری
شعبه قزوین
قزوین
شعبه آمل
آمل

صندلی کارشناسی DCE

برند آرتمن

فروشگاه‌های آنلاین

خرید حضوری

شعبه بیرجند
بیرجند
شعبه تهران
تهران
شعبه اصفهان
اصفهان
شعبه شهرکرد
شهرکرد
شعبه گرگان
گرگان
شعبه اردبیل
اردبیل
شعبه بوشهر
بوشهر
شعبه کرج
کرج
شعبه رشت
رشت
شعبه بهبهان
بهبهان
شعبه قم
قم
شعبه مشهد
مشهد
شعبه تبریز
تبریز
شعبه زاهدان
زاهدان
شعبه اردکان
اردکان
شعبه ارومیه
ارومیه
شعبه شیراز
شیراز
شعبه سنندج
سنندج
شعبه همدان
همدان
شعبه اراک
اراک
شعبه ساری
ساری
شعبه قزوین
قزوین
شعبه آمل
آمل
  • ابعاد: طول: ۶۰ | عرض: ۴۵ | ارتفاع: ۹۷ سانتیمتر

کنترل بخش های مختلف صندلی در حالت نشسته آسان باشد. ارتفاع نشیمن قابل تنظیم باشد. نشیمن صندلی، به قسمت ران و پشت زانو فشار وارد نیاورد. لبه انتهایی جلوی نشیمن، به صورت خمیده به سمت پایین، طراحی و تولید شده باشد. شکل تکیه گاه صندلی، با هدف پشتیبانی از کمر مصرف کننده، طراحی و تولید شده باشد. چرخ ها برای سطحی که صندلی بر روی آن حرکت خواهد کرد، مناسب باشد. دسته های صندلی با حرکت آزاد مصرف کننده به هنگام کار، تداخلی نداشته باشد. با امکان تنظیم ارتفاع دسته، زاویه بین بازو و ساق دست ها، به هنگام قرار گرفتن بر روی دسته های صندلی 90 درجه باشد.

می توانید صندلی کارشناسی DCE را با استفاده از واقعیت افزوده سه کنج در خانه خود ببینید.