اتاق مدیریتی
۴ سال پیش
۱۰ نفر پسندیدند

اتاق مدیریتی

۰
Lida | خوبه کاشکی یکم تضاد رنگ توی طرحتون بود مثلا رنگ دیوار با صندلی ها یکرنگ شده وصندلی ها توی طرح گم شدن ۴ سال پیش

آیتم ها